Checklist arbeidsmarktdiscriminatie: Vraag 1 van 15

Randvoorwaarden

Bent u zich bewust van uw eigen vooroordelen?

Ieder mens heeft vooroordelen. We rekenen mensen tot bepaalde groepen op grond van hun gemeenschappelijke kenmerken. Een vooroordeel is een negatieve associatie die je bij iemand hebt, op basis van de groep waartoe je deze persoon rekent. Pas bij het handelen naar vooroordelen spreken we van discriminatie.