Werken met uitzendbureaus: Vraag 1 van 9

Borgen en keurmerken

Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?

Uitzendbureaus die in Nederland werken, moeten geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij die registratie moet ook staan dat zij arbeidskrachten ter beschikking stellen. Als inlener bent u wettelijk verplicht om dit te controleren.

Hoe checkt u dit?

Doe de ‘Waadi-check’ op de website van de Kamer van Koophandel. Zo controleert u of het uitzendbureau waarmee u zakendoet, op de juiste manier geregistreerd is. Vul het KvK-nummer van het uitzendbureau in. Twee tips:

  • Sla een afbeelding op of maak een print van de pagina waarop de registratie vermeld staat. Liefst voordat u het uitzendbureau een opdracht geeft. Zorg dat u deze pagina kunt laten zien bij een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

  • Controleer of het KvK-nummer op de offerte en factuur van het uitzendbureau met elkaar overeenkomen.