Spuitbussen

VIB-check

Veilig en gezond werken met gevaarlijke producten
Doe de VIB-check
Neem zo nodig contact op met leverancier
Werk veilig met gevaarlijke stoffen

VIB-check vernieuwd

Vanaf 2022 moet een VIB voldoen aan de aanvullende eisen in bijlage II van de REACH verordening. De VIB-check is hierop aangepast. De werkwijze van de check is hetzelfde gebleven. Doe de check en geef eventuele aandachtspunten door aan uw leverancier.