Ga naar de homepage

ChecklistWerken met uitzendbureaus

Overzicht van alle checkpunten

Borgen en keurmerken uitzendbureau

Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?

Uitzendbureaus die in Nederland werken, moeten geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. lees meer »

Is het uitzendbureau gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid?

Als uw uitzendbureau het keurmerk heeft van de Stichting Normering Arbeid (SNA), beperkt u het risico dat ú aansprakelijk wordt gesteld voor niet afgedragen loonheffingen en btw. lees meer »

Is het uitzendbureau lid van een brancheorganisatie?

Brancheorganisaties stellen kwaliteitseisen aan hun leden, controleren of zij de cao naleven, en helpen hen bij deskundigheidsbevordering. Lidmaatschap van een brancheorganisatie is daarom een aanwijzing dat u zakendoet met een betrouwbaar uitzendbureau. lees meer »

Betaalt het uitzendbureau de uitzendkrachten genoeg?

Een uitzendbureau mag zelf bepalen welk uurtarief het in rekening brengt. Maar het moet de uitzendkrachten wel genoeg betalen. Dat is in ieder geval het minimumloon. lees meer »

Factureert het uitzendbureau correct?

Facturen moeten voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Onduidelijke en onjuiste facturen kunnen erop duiden dat het uitzendbureau zich niet aan de administratieve regels houdt. lees meer »

Heeft het uitzendbureau een G-rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening. Het uitzendbureau kan het saldo op de G-rekening alleen gebruiken om loonheffingen en btw aan de Belastingdienst te betalen. lees meer »

Uw eigen verantwoordelijkheid als inlener

Heeft u de identiteit van uw uitzendkrachten gecontroleerd?

Het is belangrijk om te weten wie er bij u op de werkvloer staat. U bent daarom verplicht de identiteit van uitzendkrachten te controleren vóór het begin van het werk. Dat is belangrijk om fraude tegen te gaan, zoals belastingfraude en identiteitsfraude. lees meer »

Heeft u gecontroleerd of de uitzendkracht legaal in Nederland werkt?

Als u uitzendkrachten inhuurt, moet u controleren of zij in Nederland mógen werken – eventueel met een werkvergunning. Als hun vergunning niet in orde is riskeert u een boete van de Inspectie SZW. lees meer »

Zorgt u voor een gezonde en veilige werkplek voor de uitzendkrachten?

Als u uitzendkrachten inhuurt, moet u er samen met het uitzendbureau voor zorgen dat zij gezond en veilig kunnen werken. Krijgt een uitzendkracht een ongeluk op de werkplek? Dan bent u, als opdrachtgever, verantwoordelijk. lees meer »